Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia UDT na wózki widłowe są niezbędne w przypadku, gdy chcemy podjąć pracę w charakterze operatora wózków widłowych. Aby zdobyć prawo do obsługi tych urządzeń, trzeba ukończyć kurs na wózki widłowe oraz zdać egzamin przed komisją UDT. Zaświadczenia o uprawnieniach są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego i są akceptowane na terenie całego kraju.

Wózki widłowe są jednymi z wielu urządzeń transportu bliskiego, które są objęte nadzorem UDT. Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się kontrolowaniem bezpieczeństwa instalacji i urządzeń technicznych. Aktem prawnym regulującym to, czym się zajmuje UDT, jest Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 roku. Do zadań tej instytucji należy sprawowanie dozoru technicznego, certyfikacja, szkolenia. Dodatkowo UDT przeprowadza egzaminy oraz wydaje zaświadczenia dopuszczające do obsługi wózków widłowych oraz innych urządzeń transportu bliskiego. 

Uprawnienia na wózki widłowe

Obecnie każdy pracownik rozpoczynający pracę na stanowisku operatora musi posiadać uprawnienia na wózki widłowe UDT. Zaświadczenie zezwalające na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia są wydawane przez Urząd Nadzoru Technicznego. Wystawiane są na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Aby uzyskać uprawnienia UDT na wózki widłowe, trzeba ukończyć kurs i pozytywnie zadać egzamin przed komisją złożoną z członków Urzędu Dozoru Technicznego. Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących na egzaminie zależą od rodzaju i zakresu kwalifikacji. Jednak obowiązkowo kursant musi mieć wiedzę z przepisów prawnych w zakresie obsługi wózków widłowych, znać charakterystykę udźwigu oraz budowę urządzenia. Dodatkowo w czasie egzaminu potrzebne są informacje dotyczące zasad pracy w specyficznych warunkach, zasady BHP oraz procedury postępowania w przypadku awarii lub wypadku. W celu zdobycia uprawnień UDT na wózki widłowe trzeba złożyć w najbliższym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji.  

Zaświadczenie kwalifikacyjne, czyli uprawnienia UDT na wózki widłowe, są wydawane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed UDT. Dokumenty  są przesyłane do egzaminowanego pocztą. Istnieje kilka kategorii uprawnień na wózki widłowe: I WJO (kategoria nadrzędna), II WJO (kategoria węższa) oraz III WJO (kategoria najwęższa). Zdobycie uprawnień na wózki to podwyższenie kwalifikacji, a tym samym możliwość zdobycia atrakcyjniejszej pracy.

More Articles for You

Jakie okna do domu wybrać?

Jakie okna do domu wybrać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z rodzajami dostępnych na …

Wszystko, co należy wiedzieć o wymianie okien

Wiele osób zastanawia się, czy okna w ich mieszkaniu powinny zostać już wymienione, czy też można jeszcze trochę poczekać. Istnieje …

W jaki sposób dobrać fotel młodzieżowy do biurka nastolatka?

Dziecko im starsze, tym więcej czasu spędza przy biurku, ucząc się, odrabiając lekcje. Rolą rodzica jest dopasować tak wszystkie elementy …

Jakie meble młodzieżowe są polecane?

Wraz z rozwojem dziecka zmieniają się jego potrzeby, również w kwestii umeblowania pokoju. Na szczęście producenci oferują meble młodzieżowe, które …

Historia Dnia Matki

Każdy naród ma swoje święta. Dotyczą one ważnych wydarzeń historycznych lub obrzędów związanych z religią. Istnieją też święta, które zapisały …

Chodniki na metry – kilka istotnych wzmianek

Obecnie opcja taka jak chodniki na metry, to rzecz jasna standard. Mowa tu konkretnie o tym, że fabryki wytwarzają konkretną …